Geslagsregister

GESLAGSREGISTER KOCK(KOK)

JOHAN HENDRIK CHRISTOFFEL KOCK (Johann Heinrich Christoph) van Waldeck kom in 1745 na Suid-Afrika in diens van die Oos-lndiese Kompanjie, word burger te Swellendam en trou op 27 Mei 1751 met PETRONELLA VAN EEDEN, die weduwee van Matthias Calitz

Kinders:

1. JOHAN HENDRIK KOCK, gedoop 23 April 1753

2. JACOBUS CHRISTIAAN KOCK, gedoop 06 Oktober 1754

3. ANNA CATHARINA KOCK, gedoop 15 April 1759

4. JOHAN GODFRIED KOCK, gedoop 30 November 1760

5. MARIA ELIZABETH KOCK, gedoop 22 Februarie 1764

6. PETRONELLA HERMINA KOCK, gedoop 22 Maart 1767

JOHAN GODFRIED KOCK, gedoop 30 November 1760, trou op 11 Desember 1785 met MARIA ELIZABETH HAUMAN, die weduwee van Hendrik van der Merwe

Kinders:

1. JOHAN HENDRIK CHRISTOFFEL KOCK, gedoop 05 November 1786

2. JOHAN ANDREAS KOCK, gedoop 04 Oktober 1789

3.  PIETER EDUARD KOCK, gedoop 13 November 1791

4. JACOBUS EDUARD KOCK, gedoop 17 Augustus 1794 JACOBUS EDUARD KOCK, gedoop 17 Augustus 1794, trou met GEERTRUIDA LOUISA VAN DER MERWE

Kinders:

1. JOHANNA GEERTRUIDA LOUISA KOCK, gedoop 13 April 1817

2. JACOBUS SCHALK WILLEM KOCK, gedoop 14 Maart 1818

3. MARIA ELIZABETH KOCK, gedoop 10 Desember 1820

4. SUSANNA HELENA KOCK, gedoop 18 Augustus 1822

5. JOHAN HENDRIK CHRISTOFFEL KOCK, gebore 11 Mei 1826

6. HELENA MARIA CATHARINA KOCK, gebore 16 November 1827

7. MARTHA HENDRINA PETRONELLA KOCK, gebore 21 November 1829

JOHAN HENDRIK CHRISTOFFEL KOCK, gebore te Robertson op 11 Mei 1826 en oorlede op 24 November 1908 te Besterschrik, Winburg, trou met BERTHA MARGARETHA LE ROUX, gebore 03 Augustus 1829 en oorlede op 21 Januarie 1960 op Klaasvoogdsrivier naby Zandvliet.

Kinders :

1. JOHANNES WILLEM KOCK, gebore 29 Julie 1848 en oorlede Junie 1918

2.  JACOBUS EDUARD KOCK, gebore 12 Oktober 1850 en oorlede op 03 Junie 1926

3. HENDRIK JACOBUS KOCK, gebore 14 September 1853 en oorlede 24 Oktober 1923

4. WILLEM JOHANNES KOCK, gebore 05 November 1856 en oorlede op 02 Julie 1939

5.  JOHANNES ANDRIES KOCK, gebore 03 Mei 1859 en oorlede op 16 Maart 1896

Hy trou vir die tweede keer op 14 Augustus 1860 met SUSANNA HELENA VAN ZYL, gebore 21 Julie 1841 en oorlede 29 Desember 1915. Sy was die dogter van JACOBUS ALBERTUS van ZYL en JOHANNA FREDERIKA van der VYVER.

Kinders uit hierdie huwelik gebore was :

 1. JACOBUS ALBERTUS KOCK, gebore 24 Oktober 1861 en oorlede 24 Julie 1954

2. PIETER EDUARD KOCK, gebore 25 Augustus 1864 en oorlede 05 Maart 1866

3. GIDEON KOCK, gebore 01 September 1868 en oorlede 09 Februarie 1936

4. JOHANNES HENDRIK KOCK, gebore 18 September 1871 en oorlede 12 September 1958

5.  JOHANNA FREDERICA KOCK, gebore 27 Junie 1875 en oorlede 23 Mei 1955

6.  FREDERIK JOHANNES KOCK, gebore 05 Desember 1877 en oorlede 14 Mei 1949

7. GERT LOUIS KOCK, gebore 13 Oktober 1881, oorlede 21 Desember 1954

JOHANNES WILLEM KOK, GEBORE OP 29 Julie 1848 te Swellendam en oorlede op 14 Junie 1918 te Kransdrif, Winburg trou met JACOBA JOHANNA ELIZABETH THERON, gebore 04 Februarie 1855 en oorlede 05 Januarie 1938 op Wynandsfontein, Theunissen. Sy was die dogter van THOMAS FRANCOIS THERON en SUSANNA CATHARINA JOSEPHINA LACOCK van Leeuwfontein. Hy trou vir die tweede keer op 15 Julie 1939 met  MARGARETHA LOUISA (Maggie) le ROUX, gebore 14 Desember 1882 te Franschoek en oorlede te Ladybrand op 20 Februarie 1978

Kinders :

1. JOHANNES HENDRIK KOK, gebore op 06 Januarie 1876, gedoop op 19 September 1876 te Winburg en oorlede op 13 Desember 1942 te Marquard. Hy was ‘n Sendingleraar in die gemeentes Knysna, Oudtshoorn en Marquard. Hy trou op 22 September 1903 op Robbertson met ANNA MARIA CONRADIE, gebore op 15 Julie 1879 te Robbertson en oorlede op 15 Maart 1938 te Marquard. Sy was die dogter van JOHANNES STEPHANUS CONRADIE en HENDRINA MARGARETHA van ZYL

Kinders:

1.1 JOHANNES WILLEM KOK, gebore 25 November 1905 te Knysna en oorlede op 11 Julie 1980. Hy trou op 24 November 1936 te Weenen met ANNA van ROOYEN, GEBORE 26 Desember 1901

1.1.1 JOHANNES HENDRIK KOK, gebore 26 September 1939, trou met ANNA SUSANNA OOSTHUIZEN, gebore 28 Junie 1945

1.1.1.1 JOHANNES WILLEM KOK, gebore 17 September 1967

1.1.1.2 LERITA, gebore 10 September 1968

1.1.2 ALETTA JACOBA MAGDALENA KOK, gebore 12 Maart 1945, trou op 17 Februarie 1977 met ABRAHAM N VLOK, gebore 01 Desember 1949

1.1.2.1 ABRAHAM VLOK , gebore 20 Januarie 1979

1.1.2.2 JOHANNES EDWARD VLOK, gebore 26 Maart 1980

1.2   CONRADIE KOK, gebore 20 Mei 1907 trou op 03 Julie 1937 met CLAVINA JOHANNA (Babs) MYNHARDT van Smithfield. Sy is gebore op 22 November 1909 en oorlede op 02 Oktober 1973

1.2.1 JOHANNES HENDRIK KOK, gebore 12 Julie 1938 en oorlede op 29 Oktober 1974 in ‘n motorongeluk by Bloemfontein

1.2.2 MAGDALENA MARGARETHA (Ena) KOK, gebore op 18 Mei 1940, trou op 18 Junie 1961 met PERCIVAL NEWTON (Billy) COCKCROFT, Gebore 02 Desember 1933

1.2.2.1 EULALIE COCKCROFT, gebore 26 Mei 1962

1.2.2.2 NEWTON CONRADIE COCKCROFT, gebore 07 Junie 1964

1.2.2.3 HEIDI COCKCROFT, gebore 16 Oktober 1969

1.2.3 JOHANNES MYNHARDT KOK, gebore 17 Maart 1942, trou op 17 Oktober 1970 met YVONNE BURGER, gebore 29 Mei 1948

1.2.3.1 CONRADIE MYNHARDT KOK, gebore 21 Augustus 1971

1.2.3.2 YVONNE KOK, gebore 19 September 1972

1.2.3.3 JOHANNES HENDRIK KOK, gebore 03 Augustus 1977

1.3 HENDRINA MARIA KOK, gebore 07 Augustus 1909 te Oudtshoorn en oorlede op 06 November 1909

1.4 JACOBA JOHANNA ELIZABETH (Elize) KOK, gebore 07 Julie 1911 te Oudtshoorn, oorlede  op 29 Oktober 1979, trou op 09 April 1940 te Marquard met REGINALD ERNEST BRIN, gebore 31 Januarie 1911 en oorlede op 17 April 1969

1.4.1 MARGARET-ANNE BRIN, gebore op 23 Augustus 1943, trou op 21 November 1964 met DAVID JOHN SPEIRS, gebore 06 Mei 1940

1.4.1.1 IAN REGINALD SPEIRS, gebore 02 Mei 1968

1.4.1.2 PRISCILLA SPEIRS, gebore 27 Augustus 1970

1.4.2 THOMAS HENRY BRIN, gebore 31 Januarie 1947

1.5 JOHANNES HENDRIK (Basie) KOK, gebore 17 Januarie 1916 te Knysna, oorlede op 15 April 1920 te Klaasvoogdsrivier, Robbertson

1.6  WILLEM JACOBUS (Willie) KOK, gebore op 13 Augustus 1921 te Knysna, trou op 16 Desember 1948 te Bloemfontein met JOHANNA (Rosie) KRUGER, gebore 29 Mei 1926 op Bloemfontein

1.6.1 KOWIE-MARIe KOK, gebore 05 Mei 1951, trou op 17 April 1976 met  ANDREAS FRANCOIS (Andre) du TOIT, gebore 21 Februarie 1950

1.6.1.1 JOHANNA (Hannelie) du TOIT, gebore 01 Januarie 1978

1.6.1.2  ANDRE AS FRANCOIS du TOIT, gebore 11 Mei 1980

1.6.2 ANNEMARIE KOK, gebore 06 Mei1955, trou op 06 September 1980 met ANTHONY DAVID MORRISON, gebore 13 Maart 1957

2. THOMAS FRANCOIS THERON (Tom) KOK, gebore 09 Julie 1878, gedoop op 06 Oktober 1878 op Winburg, oorlede op 12 Oktober 1959. Trou op 19 Junie 1906 met ANNA MARIA MAGDALENA LATEGAN, gebore 27 Mei 1882 en oorlede op 25 Oktober 1945

2.1 JACOBA JACOMINA KOK, gebore 19 April 1908. Trou op 11 November 1930 met JOHANNES GERHARDUS (Jannie) UYS, gebore op 07 Februarie 1904

2.1.1 THOMAS FRANCOIS KOK UYS, gebore 15 September 1935, trou op 03 September 1960 met CHRISTINA HELLMUTH, gebore 15 Februarie 1939

2.1.1.1 JOHANNES  GERHARDUS  UYS,   gebore  07 November 1961

2.1.1.2 HEINRICH EDUARDT (Heinle) UYS, gebore 04 Mei 1963

2.1.1.3 THOMAS FRANCOIS UYS, gebore 03 September 1970

2.1.1.4 CHRISTOFFEL (Christo) UYS, gebore 20 Maart 1974

2.1.2 ANNA MARIA MAGDALENA UYS, gebore 09 Maart 1939, trou op 04 Januarie 1964 met JOHANNES GERHARDUS HENDRIK van ASWEGEN BESTER, gebore 18 September 1937

2.1.2.1 JACOBA JACOMINA BESTER, gebore 20 Januarie 1965

2.1.2.2 JOHANNES GERHARDUS HENDRIK (Hendrik) BESTER, gebore 06 Februarie 1968

2.1.2.3 JOHANNES GERHARDUS UYS BESTER, gebore 28 Januarie 1973

2.1.3 JOHANNES GERHARDUS UYS, gebore 24 Desember 1945, trou  op 29 Januarie 1971 met MATHILDA MARAIS, gebore 06 Januarie 1947

2.1.3.1  JOHANNES GERHARDUS UYS, gebore 08 Junie 1973

2.1.3.2 COBIE-MARIE UYS, gebore 27 April 1977

2.2  JOHANNES WILLEM (Jannie) KOK, Gebore 12 Mei 1911. Trou met  MARIA ELIZABETH DANHAUSER, gebore 18 Oktober 1914

2.2.1 THOMAS FRANCOIS KOK

2.2.2 HESTER AGNES KOK, gebore 09 September 1940

2.2.3 DANHAUSER KOK

2.3 JACOBA JOHANNA ELIZABETH KOK, gebore 05 Augustus 1914 Trou op 03 Augustus 1938 met DANHAUSER MULLER, gebore 31 Januarie 1911

2.3.1 ANNA MARIA MAGDALENA MULLER, gebore 21 Mei 1939. Trou met HENDRIK NICOLAAS (Hennie) BOTHA, gebore 04 November 1939.  Hy is predikant van die Ned Herv Kerk

2.3.1.1 JOHANNA ELIZABETH BOTHA, gebore 14 Junie 1966

2.3.1.2 HENDRIK BOTHA, gebore 17 April 1968

2.3.1.3 DANHAUSER BOTHA, gebore 23 Desember 1970

2.3.2 HELGARD MULLER, gebore 28 Desember 1942. Jrou op 01 Junie 1968 met SELMA van HEERDEN, gebore 30 Oktober 1945

2.3.2.1 KAREN MULLER, gebore 16 Maart 1971

2.3.2.2 DANHAUSER MULLER, gebore 29 April 1973

2.3.2.3 HELGARD MULLER, gebore 08 Desember 1977

3. JOHANNES WILLEM (Jan) KOK, gebore 04 April 1880. Gedoop 02 Mei 1880 te Winburg en oorlede op 26 Junie 1950. Trou op 08 Julie 1907 met MARIA MARGARETHA KLINGBIEL, gebore 17 Oktober 1879 en oorlede op 27 Augustus 1942. Sy was die dogter van JAN FREDERICK GUSTAV KLINGBIEL en MARIA MARGARETHA PRELLER

3.1 JOHANNES WILLEM (Johan) KOK, gebore op 02 Mei 1908 te Heilbron. Trou
met DOREEN UECKERMAN

3.2 FREDERICK GUSTAFF KLINGBIEL KOK, gebore 12 Mei 1910, gedoop op 10
Julie 1910 op Heilbron

3.3 EBENHAEZER KOK, gebore op 18 Junie 1911 te Heilbron en oorlede op 21
Februarie 1981 op Vredefort. Trou op 07 Augustus 1939 met SUSANNA MARIA UYS,
gebore 23 April 1911 op Vredefort en oorlede 04 Januarie 1993 te warmbad.

3.3.1 SUSANNA MARIA KOK, Gebore 26 Julie 1940, trou op 05 Maart 1966 met ANDRIES JOHANNES van TONDER, gebore 12 November 1931 en oorlede op 29 Julie 1990

3.3.1.1 ANDREAS JOHANNES van TONDER, gebore op 20 Julie 1967, trou op 13 Desember 1997 op Eshowe met ELOISE GERBER, gebore op 15 Februarie 1973

3.3.1.1.1 ENYE, gebore 18 Junie 2004 te Nelspruit

3.3.1.1.2 MIKHAIL, gebore 11 April 2007 te Nelspruit

3.3.1.2 EBENHAEZER KOK van TONDER, gebore 13 April 1969, getroud op 02 September 1995 in Pretoria met JULIE BECKMANN, gebore 02 Januarie 1975

3.3.1.2.1 TRISTAN ANDREW van TONDER, gebore op 18 Desember 1997 in Pretoria

3.3.1.2.2  LAUREN PATRICIA van Tonder, gebore 20 Januarie 2000 te Pretoria

3.3.1.3 ELMAR van TONDER, gebore 22 Maart 1971 op Bethal, trou op 25 Maart 1995 in Kollegepark, Vanderbijlpark met JUANITA DAVELINDA ESTERHUIZEN, gebore 08 Oktober 1972
3.3.1.3.1 PIETER WILLEM van TONDER, gebore op 09 September 1999 op Bethlehem

3.3.1.3.2 HANRé VAN TONDER, gebore 9 Maart 2006

3.3.2 JOHANNES WILLEM KOK, gebore op 03 Mei 1942 op Vredefort, trou op 21 Desember 1968 op Vredefort met MAGDALENA MARIA de WET, gebore 25 Februarie 1944 op Parys en oorlede op 01 Junie 1985 op Warmbad.

3.3.2.1 JOHANNA  MARGARETHA  KOK,   gebore 28  Mei   1970 op Pretoria,  getroud op 03  Julie  op Vredefort met STEPHEN  LOUIS AUGOSTINE, gebore 19 November 1969

3.3.2.1.1 MARTHINUS JACOBUS AUGOSTINE, gebore op 16 Februarie 1997 te Vaalpark

3.3.2.1.2 JANKE AUGOSTINE, gebore 27 Junie 2000 te Richardsbaai

3.3.2.2 SUSANNA MARIA KOK, gebore op 16 April 1972 op Pretoria, getroud op 05 April 1997 op Warmbad met HENRY THOMAS FRANCIS, gebore op 13 Maart 1972

3.3.2.2.1 FRANé FRANCIS, Gebore 30 Mei 2005 te Brits

3.3.2.3 MAGDALENA MARIA KOK, gebore op 24 Mei 1975 op Pretoria. Getroud    met JAN JOHANNES DRY, gebore 30 Mei 1972

3.3.2.3.1 MADELEIN DRY, gebore 05 Augustus 2004 te Pretoria

 3.3.2.3.2 JOANETTE DRY, gebore op 10 Mei 2007 te Pretoria

3.3.3 MICHIEL EKSTEEN  UYS KOK, gebore op 28  Februarie  1945 op Koppies, getroud op 14 Maart 1975 te Vredefort met MARYNA CHRISTIENA KASSELMAN (GeboreCoetzee) gebore op 30 Desember 1945

3.3.3.1 STEPHANUS JOHANNES KOK, gebore op 09 Julie 1969, trou op 09 April 1992 te Western Area met MALISSA SCHOEMAN, gebore 06 Mei 1969. Tweede Huwelik op 19 Maart 2005 met Helga van Wyk

3.3.3.1.1 JACOBUS JOHANNES UYS KOK, gebore op 16 April 1999 op Vaalpark

3.3.3.1.2 KIARA, gebore op 20 Julie 2007

3.3.3.2 MARIUS HENDRIK KOK, gebore op 23 Junie 1970, getroud op  01  Oktober 1994 op Parys met SURINA van der WESTHUYZEN,gebore op 04 Februarie 1971

3.3.3.2.1 MICHIEL EKSTEEN UYS KOK, gebore op 14 Februarie 1997 op Potchefstroom

3.3.3.3 ANNELIESE KOK, gebore op 12 Desember 1975 op Parys. Trou op 3 Julie 2004 te Vredefort met Hendrik Jan Jacobus Burger, gebore op 03 maart 1975

3.3.3.3.1 ANJA BURGER, gebore 08 Junie 2005 te Potchefstroom

3.4 MARIA MARGARETHA KOK (Miempie), gebore op 23 November 1913, oorlede op 02 April 1956, getroud met ADOLF SAMUEL BOSMAN, gebore 05 November 1903 en oorlede op 19 Augustus 1978. Na die afsterwe van Miempie trou hy met MARIA CHARLOTTE NEETHLING (Gebore GROUSE) gebore 14 Julie 1905

3.4.1 MARIA MARGARETHA BOSMAN, gebore op 27 Mei 1935, getroud met GEORGE MADDER STEYN, gebore op 26 Februarie 1931

3.4.1.1 COENRAAD CHRISTOFFEL STEYN, gebore 15 Mei 1959,

3.4.1.2 ADOLF BOSMAN STEYN, gebore 08 April 1962

3.4.2 MARTHA MARIA BOSMAN (Ronnie), gebore op 26 November 1936,getroud met JOHANNES FRANCOIS PETRUS EBERSOHN, gebore 08 Julie 1933

3.5   TIMOTHEUS KOK, gebore op 05 Augustus 1917, gedoop op 07 Oktober 1917, getroud met THELMA IRIS BERRIMAN, gebore 18 November 1925


Die Kompleet Werke van JW Kok (Oom Jan/ Kokkie)


The Collective Works of JW Kok (Oom Jan/ Kokkie)